Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

Rederij Vooruit (KvK nr. 01061699) is aangesloten bij SGR.
U kunt dit controleren via www.sgr.nl.

Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen.
Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR)

ANVR staat voor het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen en hanteert strenge normen voor het lidmaatschap. De vereniging bevordert de kwaliteit van de reizen en de informatie daarover. Dat geeft u zekerheid dat uw reissom volgens de voorwaarden wordt vergoed bij faillissement van een ANVR-onderneming.

Ook Rederij Vooruit heeft het ANVR-keurmerk toegekend gekregen en is te vinden onder nummer 05571 en BTW-nummer NL 8006.53.798.B.01.

Calamiteitenfonds

Tot slot is Rederij Vooruit aangesloten bij het Calamiteitenfonds. Deze stichting keert (gedeeltelijk) uit wanneer als gevolg van een calamiteit de reis niet of slechts deels uitgevoerd kan worden.
Tevens worden de noodzakelijke hieruit voortvloeiende meerkosten vergoed en ontvangt u een compensatie bij vroegtijdig wederkeren.

Meer weten

Mocht u nog vragen hebben over onze keurmerken, neemt u dan gerust contact met ons op.