Welke gegevens verzamelen wij van u?

Om een boeking bij ons te kunnen maken vragen we u om ons de volgende gegevens te verstrekken:

 • Uw naam
 • Uw adres
 • Uw e-mailgegevens
 • Uw geboortedatum
 • Uw (mobiele) telefoonnummer

Uw rechten

U heeft altijd het recht om de door u opgegeven persoonsgegevens in te zien of te laten corrigeren. U heeft ook altijd de mogelijkheid om deze gegevens weer te laten verwijderen. Neemt u hiervoor contact op met ons op via telefoonnummer 088-7333 745 of per e-mail via info@rederij-vooruit.nl.

Waarvoor hebben we uw persoonsgegevens nodig?

We hebben uw persoonsgegevens nodig voor de verwerking en afhandeling van uw boeking en het verbeteren en optimaliseren van de gebruiksvriendelijkheid van onze website.

Wat doen we met uw gegevens?

 • Uw gegevens worden gebruikt om uw reservering en aanvullende wensen optimaal af te handelen. Dit betekent dat we uw gegevens gebruiken ter bevestiging, wijziging of annulering van de boeking.
 • Na afloop van uw bezoek ontvangt u van ons per mail nog een enquête waarin u kan aangeven wat u van onze service als rederij vindt.
 • Uw persoonsgegevens worden altijd veilig opgeslagen in onze database.

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt

We laten u altijd weten waarvoor we uw persoonlijke gegevens nodig hebben en hoe we deze informatie gebruiken. We stellen deze gegevens nooit, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven, beschikbaar aan derden, behalve:

 • Aan derden die worden ingeschakeld voor de afhandeling van uw reservering.
 • Wanneer we  hiertoe wettelijk verplicht zijn. Bijvoorbeeld in het geval we hiertoe verplicht zijn in een gerechtelijke procedure.
 • Wanneer dit noodzakelijk is om de rechten van u als gebruiker van onze website te beschermen.
 • Wanneer dit noodzakelijk is om onze eigen rechten te beschermen.

We  behouden ons altijd het recht voor om uitvoering te geven aan wettelijke verplichtingen die ons door overheidsinstanties worden opgelegd, ten aanzien van uw gebruik van onze website of door u aan ons verstrekte of door ons verzamelde informatie.

Veiligheid en kwaliteit

We beschermen de kwaliteit en integriteit van uw persoonlijke informatie.
U kunt er gerust op zijn dat uw gegevens en anonimiteit beschermd worden door de volgende juiste technische en organisatorische maatregelen binnen onze organisatie:

 • logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden.
 • Automatische logging van alle handelingen rond de persoonsgegevens.
 • Fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging.
 • Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden met persoonsgegevens.
 • Organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging.
 • Steekproefsgewijze controle op naleving beleid.
 • Beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie.
 • Een beveiligd intern netwerk.
 • Snelle correctie van onjuistheden in uw persoonlijke gegevens.
 • Samenwerking met gerenommeerde beveiligingssystemen voor online betalingen en transacties; u kunt dit o.a. zien door het slotje onderin uw internet browser.

Google Analytics

De website van Rederij Vooruit maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-dienst van Google Inc.
Google Analytics verzamelt statistieken van een website, om de beheerder van de website een duidelijk beeld te geven van onder andere bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaven.

Cookies

Een cookie is data die de server naar de browser stuurt, met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt.

Zo kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat de gebruiker in het verleden heeft gedaan.Een dergelijk historie is bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden interessant, maar vanwege de privacyaspecten is het gebruik van cookies omstreden.

Natuurlijk kunt u onze website ook bezoeken zonder cookies toe te staan, in het pop-up venster kunt u ervoor kiezen deze niet te accepteren.

Links

Op onze website kunnen links naar andere websites van derden te vinden zijn. We kunnen geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties wanneer u die websites bezoekt. We raden u daarom altijd aan om het privacy statement van de betreffende website goed te lezen.

Nieuwsbrief

We bieden een nieuwsbrief aan waarmee we u willen informeren over onze aanbiedingen en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich ook weer kunt  afmelden. Uiteraard wordt het abonneebestand van onze nieuwsbrief niet aan derden verstrekt.

Wijziging van Privacy Statement

We  behouden ons te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. We adviseren u daarom om dit Privacy Statement regelmatig te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Privacy Statement Rederij Vooruit
Opgesteld in mei 2018