Ook op Rederij Vooruit heeft dit voorval een grote impact. Als grootste Rederij, doen we er alles aan, om het zeilen op deze zeilschepen zo veilig mogelijk te maken. De schepen die we inzetten voldoen aan alle eisen en worden conform de keuringen van het ILNT periodiek gecontroleerd om een veilige inzet mogelijk te maken. De schippers van deze zeilschepen zijn veelal decennia als kapitein actief. Ze beschikken over alle kennis en ervaring om het schip veilig te besturen. In het geval van de Risico, bestuurt de kapitein dit schip al 2o jaar.

Het doet ook de Rederij veel pijn, dat met alle goede bedoelingen en maximale inzet op veiligheid en voorzieningen, zo’n ongeval toch plaats vindt. Onheil lijkt niet altijd uit te sluiten. Toch gaan we na of gevaren nog verder kunnen worden geminimaliseerd. Als Rederij zijn we reeds in gesprek met het ILNT, de verzekeraar en belangenorganisaties om na te gaan of er toch nog iets extra’s te doen is om het nog veiliger te maken. Nog intensievere controles, nog frequentere controles, wat ook maar kan bijdragen aan nog veiliger zeilen op deze schepen, we zullen er werk van maken.

Er is nu eerst tijd voor het verdriet en bezinning en we wensen alle betrokkenen daarmee veel sterkte en voorspoed.

Voor vragen zijn we uiteraard beschikbaar.

Namens de Rederij,

Joost Bakker, schippers en medewerkers